تاریخ پست:1398/3/14 18:28
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

 انجمن یانش‌وران مانتره از برگزاری سیزدهمین دوره اردوی کنکوری‌های زرتشتی سراسر کشور در تابستان ۱۳۹۸ خبر داد.

پیرو آگاهی‌رسانی سینا مژگانی، دبیر انجمن یانش‌وران مانتره، سیزدهمین دوره‌ی اردوی کنکوری‌های زرتشتی سراسر کشور، تابستان ۱۳۹۸ در شیراز برگزار می‌شود.

زمان برگزاری اردو به شوند (:دلیل) دگرگونی در نظام آموزشی کشور و حذف پایه‌ی پیش‌دانشگاهی، همچنین همزمان نبودن برگزاری کنکور سراسری و فنی و حرفه‌ای مشخص نشده است و به زودی به آگاهی همگان رسانده خواهد شد.


تاریخ پست:1398/3/14 18:28 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :507

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics