تاریخ پست:1398/3/11 8:59
سیزدهمین روز از هر ماه در گاهشماری زرتشتی

تیر یا تیشتر؛ ایزد باران

امرداد

سیزدهمین روز از هر ماه در گاهشماری زرتشتی تیر یا تیشتر  ایزد باران  سیزدهمین روز از هر ماه سی‌روزه‌ در گاهشمار زرتشتی و چهارمین ماه از سال «تیر» نام گرفته است «تیر» یا «تیشتر» ایزد باران است و به یاری او کشتزارها سیراب از باران می‌شوند. این ایزد نگهبان ستوران است. در اوستا، «تیریشت» در نیایش ایزد باران است.

ستاره «عطارد» تیر نامیده می‌شود و همچنین تیری که در کمان می‌گذارند و پرتاب می‌کنند. ایرانیان باستان هنگام خشک‌سالی در این روز آیین ویژه‌ای برگزار می کردند و برای باریدن باران و پیروزی تیرایزد بر دیو خشکسالی (اپوش) به دشت می‌رفتند و اوستای تیریشت می‌خواندند.


تاریخ پست:1398/3/11 8:59 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :453

دیدگاه هموندان

نام : یک ايرانی زمان : ۱۱ خرداد ۱۳۹۸ _ ۱۲:۰۲:۴۰

باز هم سپاس از امردادنامه و همه دست اندرکاران ازبرای به اشتراک گذاری اینگونه اطلاعات خوب و ارزنده.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics