تاریخ پست:1398/3/10 12:0
یادگار سه هزار ساله‌ی ایران‌زمین

گُلوَنی،‌ سربند زنان زاگرس‌نشین

خبرنگار امرداد: بامداد رستگار

شماره‌ی 411 هفته‌نامه‌ی امرداد با عنوان «گلونی، سربند زنان زاگرس‌نشین» در هشت رویه منتشر شد.

سخن نخست چهارصد و یازدهمین شماره‌ی «امرداد» با عنوان «همه برای یک‌پارچگی ایران» به خامه‌ی نگار جمشیدنژاد، به نشانه‌رفتن یکپارچگی ایران از سوی ایرانیان ایران‌ستیز و بایستگی توانمند کردن هرچه بیشتر شناسه‌ی (:هویت) ملی در برابر این کژاندیشان می‌پردازد.

امرداد 411 از ‌شنبه یازدهم خورداد‌ماه 1398 خورشیدی، در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های فروش «امرداد»، در دسترس دوست‌داران فرهنگ و تمدن ایران قرار دارد.

در چهارصد‌و‌یازدهمین شماره‌ی امرداد نوشتارهای زیر آمده است:

 عنوان نوشتارهای رویه‌ دوم (رویداد):

-  تُل تخت پاسارگاد، میراث جهانی بدون نگهبان

- نقش آموزش تاریخ در کتاب‌های درسی

- رویدادهای کوتاه

عنوان نوشتارهای رویه‌ی سوم (مردم):

-  گلوَنی سربند زنان زاگرس‌نشین

- خواندنی‌تر از متن!

- نگاه مردم

- جدول

 

عنوان نوشتارهای رویه‌ی چهارم (شاهنامه):

- کورش و کیخسرو همانندی‌های تاریخ و استوره

- بی‌توجهی به حفظ جاودانگی شاهنامه

 

در رویه‌ی پنجم (اندیشه) این نوشتارها آمده است:

-  هتل تاج‌محل رویایی که به انجام رسید

-  می و هفت خط جام

- آگاهی مردم از اعتبار علمی گذشتگان

 

عنوان‌های رویه‌ی ششم (تاریخ و باستان‌شناسی):

- تاریخ و فرهنگ کشاورزی در ایران باستان

- روزگار مادها (بخش ششم)

- تاریخ یهود (بخش 48)

 

عنوان‌های رویه‌‌ی هفتم (زرتشتیان):

- یادی از فرنگیس شاهرخ، یگانه مادر صنایع ‌دستی

- آموزشگاه‌های زرتشتیان در یزد (4)

- برگزاری آیین گهنبار به فرخندگی جشن خوردادگان

- کتاب هشتم دینکرد نشر تازه فروهر

- رویدادهای کوتاه زرتشتی

عنوان‌های رویه‌ی هشتم (هشتی):

- مهرپادین؛ دژی درمیانه‌ی خندق

- دژ خشتی میمون‌‌قلعه

«امرداد» شماره‌ی 411  از ‌شنبه یازدهم خورداد‌ماه 1398 خورشیدی، در روزنامه‌فروشی‌ها و نمایندگی‌های امرداد در دسترس خوانندگان خواهد بود.

خوانندگان می‌توانند برای دسترسی به هفته‌نامه‌ی امرداد افزون‌بر نمایندگی‌ها و روزنامه‌فروشی‌ها از راه‌های زیر نیز بهره ببرند.

لینک فروش اینترنتی امرداد شماره‌ی 411

لینک اشتراک ایمیلی هفته‌نامه‌ی امرداد

نشانی دکه‌های شهر تهران ، کرج و حومه


تاریخ پست:1398/3/10 12:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :799

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics