تاریخ پست:1398/3/9 7:37
یازدهمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی

خور یا هْوَر به چم خورشید، آفتاب

امرداد

خور یا هْوَر به چم (:معنی) خورشید، نام یازدهمین روز از هر ماه در گاهشمار زرتشتی است. آفتابخوانٓ خور، خوانًخور در گات‌ها به چـم خورشيد آمده و اوستا هْوٓر آمده در پارسی خُور و هور يا خورشيد مى‌گويند. هَورَخْشَئِتَو در پهلوى خْوَرَشتٓ در گات‌ها بدون شئت آمده است.

خراسان  نيز از واژه‌های كهن و سرزمين‌های خاوری بوده و به خورآسان مى‌خواندند به چم بر آينده و بالا رونده همان خورشيد را گويند.

«ويس و رامين نو شته‌ی فخرالدين گرگانی»

بر آمدن گاه خورشيد يا به زبان پهلوی

هركس سر آيد

خراسان آن بود كز وی خور آيد

خراسان پهلوي باشد خور آيد

عراق و پارس را زو خور بر آيد

خراسان هست معنی خور آبان

كجا زو خور بر آيد سوي ايران

 

«سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش»

روز خور است ای به دو رخ همچو خور

تافت خور از چرخ فلک باده خور

باده خور و نيز مرا باده ده

افسوس احوال زمانه مخور

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

کودک به دبیرستان کن تا دبیر فرزانه بود

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (خور) روز، کودک به استاد ده / که گردد دبیری خردمند و به

 

رخدادهای ملی در این روز

- «ابوالساج ديودست»، در چنين روزی به سال 879 ميلادی، آذربايجان را از حاكميت خليفه‌ی عباسي(المعتمد) خارج ساخت. تلاش ميهن‌دوستانه‌ی«ديودستيان» بيش از نيم سده به درازا انجاميد و در ناتوان‌سازی عباسيان كارساز بود.

- به سال 363 ميلادی در كنار دجله، نه چندان دور از شهر تيسفون، پايتخت امپراتوری ايران، نبرد سختی ميان 60 هزار لژيونر رومی به فرماندهي ژوليان، امپراتورروم، با 65 تا 80 هزار سرباز ايرانی درگرفت. در پايان اين نبرد كه يک‌ماهی به درازا انجاميد، امپراتور روم از زخم زوبينی از كه از سوی سربازی ايرانی، بر پهلويش نشسته بود، كشته شد. اين جنگ درزمان شاپور دوم، رخ داد.

- درگذشت حسن صباح ( شیخ الجبل)، بنیان‌گذار سلسله نزاریه، 5.3 خورشیدی

 
گل « مرو سپيد » نماد این روز در تقویم زرتشتی است.


تاریخ پست:1398/3/9 7:37 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :308

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics