تاریخ پست:1398/3/4 1:51
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انتخابات بازرس انجمن نیکوکاری ماوندادی آدینه سوم خوردادماه 1398 خورشیدی در تالار استاد ماهیار اردشیر قاسم آباد برگزارشد.

نشست انتخابات بازرس انجمن نیکوکاری ماوندادی یزد با سرایش گات‌ها از سوی ماونداد آفرین آغاز شد. مه‌بانو آفرین، فرنشین انجمن نیکوکاری ماوندادی با خوش آمدگویی و سپاسداری از باشندگان از همه‌ی وابستگان خواست تا دیدگاه‌ها و پیشنهادهای خود را برای بهبودی و پویایی انجمن ارایه کنند.

در ادامه فیروره ماوندادی دبیر گردش سوم انجمن نیکوکاری ماوندادی با ارایه‌ی گزارش یکساله‌ی انجمن و دعوت باشندگان به شرکت درانتخابات، به نمایندگی از بازرسان پیشین انجمن، گزارش سالانه‌ی آنها را خواند.

پس از انتخاب هیات برگزاری انتخابات، رشید کیخسرو ماوندادی، گودرز ماوندی، خداداد ماوندادی، خداداد نجمی و آرمان جمشیدی نامزد انتخاباتی بازرسان شدند.

پس از شمارش آرا، رشید کیخسرو ماوندادی با ۲۶ رای، خداداد نجمی با۲۳ رای اعصای اصلی و آرمان جمشیدی با ۱۵ رای بازرس جانشین شناخته شدند.

انتخابات بازرس انجمن نیکوکاری ماوندادی آدینه سوم خوردادماه 1398 خورشیدی در تالار استاد ماهیار اردشیر قاسم آباد برگزارشد.

انتخابات بازرس انجمن نیکوکاری ماوندادی آدینه سوم خوردادماه 1398 خورشیدی در تالار استاد ماهیار اردشیر قاسم آباد برگزارشد

نشست انتخابات بازرس انجمن نیکوکاری ماوندادی یزد با سرایش گات‌ها از سوی ماونداد آفرین آغاز شد

نشست انتخابات بازرس انجمن نیکوکاری ماوندادی یزد با سرایش گات‌ها از سوی ماونداد آفرین آغاز شد

مه‌بانو آفرین، فرنشین انجمن نیکوکاری ماوندادی

مه‌بانو آفرین، فرنشین انجمن نیکوکاری ماوندادی

فیروره ماوندادی دبیر گردش سوم انجمن نیکوکاری ماوندادی

فیروره ماوندادی دبیر گردش سوم انجمن نیکوکاری ماوندادی

فرتور رسیده است.

0256


تاریخ پست:1398/3/4 1:51 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :877

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics