تاریخ پست:1398/3/1 16:16
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

دانش‌آموزان پایه‌ی یکم دبستان پسرانه‌ی دینیاری یزد یادگیری الفبا را در کنار آموزگار خود جشن گرفتند.
جشن یادگیری خواندن و نوشتن، سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه 1397 خورشیدی در دبستان دینیاری یزد برگزار شد. رامتین سلامتی، مدبر این آموزشگاه زرتشتی و فرین تهمورسی، آموزگار پایه‌ی یکم به دانش‌آموزان هدایایی پیش‌کش کردند.

در جشن الفبا هدایایی به دانش‌آموزان پیش‌کش شد

در جشن الفبا هدایایی به دانش‌آموزان پیش‌کش شد

جشن الفبا سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی برای پایه‌ی یکم دبستان دینیاری برگزار شد

جشن الفبا سه‌شنبه 31 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی برای پایه‌ی یکم دبستان دینیاری برگزار شد

رامتین سلامتی، مدیر دبستان دینیاری و فرین تهمورسی آموزگار پایه‌ی یکم در کنار دانش‌آموزان، پایان سال تحصیلی را جشن گرفتند

رامتین سلامتی، مدیر دبستان دینیاری و فرین تهمورسی آموزگار پایه‌ی یکم در کنار دانش‌آموزان، پایان سال تحصیلی را جشن گرفتند

 

فرتور از دبستان دینیاری رسیده است.

0256


تاریخ پست:1398/3/1 16:16 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :491

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics