تاریخ پست:1398/2/20 23:43
به کوشش باشگاه جانباخته کامران گنجی

جشن زادروز گروهی زرتشتیان در خانه دولت کرج

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

زادروز گروهی از زرتشتیان کرج زاده‌شده‌ در ماه‌های فروردین و اردیبهشت به کوشش باشگاه جانباخته کامران گنجی جشن گرفته شد.

به خجستگی ورهرام ایزد، جشن زادروز 19 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در خانه‌ی دولت کرج برگزار شد.

خجسته زادروز زادگان فروردین و اردیبهشت در خانه دولت کرج جشن گرفته شد

خجسته زادروز زادگان فروردین و اردیبهشت در خانه دولت کرج جشن گرفته شد

جشن زادروز گروهی به خجستگی ورهرام ایزد به کوشش باشگاه جانباخته کامران گنجی برگزار شد

جشن زادروز گروهی به خجستگی ورهرام ایزد به کوشش باشگاه جانباخته کامران گنجی برگزار شد

به خجستگی ورهرام ایزد جشن زادروز گروهی از زرتشتیان کرج برگزار شد

به خجستگی ورهرام ایزد جشن زادروز گروهی از زرتشتیان کرج برگزار شد

فرتور رسیده است.

0256


تاریخ پست:1398/2/20 23:43 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :583

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics