تاریخ پست:1398/2/13 19:9
آیین گرامی‌داشت به مناسبت روز معلم

سپاسداری از آموزگاران دینی در سازمان جوانان زرتشتی

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

سازمان جوانان زرتشتی، به مناسبت روز معلم از آموزگاران دینی خود سپاس داری کرد.

آیین گرامی‌داشت روز معلم پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی با باشندگی فرنشین انجمن زرتشتیان تهران و شماری از پیشکسوتان سازمان فروهر برگزار شد. در این آیین به یک سال کوشش و همکاری آموزگاران دینی ارج نهاده شد.

آیین گرامی‌داشت روز معلم پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در سازمان فروهر برگزار شد

آیین گرامی‌داشت روز معلم پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در سازمان فروهر برگزار شد

در آیین بزرگداشت روز معلم به یک سال کوشش و همکاری آموزگاران دینی ارج نهاده شد

در آیین بزرگداشت روز معلم به یک سال کوشش و همکاری آموزگاران دینی ارج نهاده شد

چهره از راست: منوچهر بمانی، هرمز کاووسی، سیاوش بنداریان‌زاده، فرنشین سازمان فروهر، پرویز اهورایی، افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، جمشید هرمزدیاری

چهره از راست: منوچهر بمانی، هرمز کاووسی، سیاوش بنداریان‌زاده، فرنشین سازمان فروهر، پرویز اهورایی، افشین نمیرانیان، فرنشین انجمن زرتشتیان تهران، جمشید هرمزدیاری

فرتور از تارنما سازمان جوانان زرتشتی است.

0256


تاریخ پست:1398/2/13 19:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1593

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics