تاریخ پست:1398/2/12 12:12
امرداد

روز «تیر ایزد» سیزدهمین روز هرماه و چهارمین ماه هر سال، در سالنمای زرتشتی است.روز «تیر ایزد» سیزدهمین روز هرماه و چهارمین ماه هر سال، در سالنمای زرتشتی است. تیر یا تیشتر، ایزد باران بوده و به یاری او کشتزارها سیراب از باران می‌شوند، همچنین نگهبان ستوران است. در اوستا «تیریشت» در نیایش ایزد باران است. ستاره عطارد تیر نامیده می‌شود و نیز تیری که در کمان نهند و بجهانند. ایرانیان باستان هنگام خشکسالی در این روز آیین ویژه‌ای برگزار می‌کردند و برای خواهش باران و پیروزی تیر ایزد بر دیو خشکسالی(اپوش) به در و دشت می‌رفتند و تیریشت می‌خواندند.

بخشي از يشت‌هاي اوستا درباره‌ي اين ايزد است. تير نام ستاره‌اي‌ است كه امروزه آن ‌را «‌شعراي يماني» يا به لاتين «سيريوس» (Silius) مي‌ناميم.

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

اي نگار تير بالا روز تير

خيز و جام باده ده بر لحن زير

عاشقي در پرده‌ي عشاق گوي

راه‌هاي طبع خواه دل‌پذير

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

کودک به تیراندازی و نبرد و سواری آموختن فرست.

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

بفرمای بر کودکان روز (تیر) /نبرد و سواری و پرتاب

 

رخدادهای ملی در این روز

نخستین نام گذاری روز معلم در ایران، در پی تجمع صنفی معلمان و تیراندازی پلیس و کشته شدن کتر خانعلی در میدان بهارستان: 1340 خورشیدی

سومین روز از گهنبار میدیوزرم گاه، نخستین گهنبار سال، گهنبار میانه‌ی بهار


تاریخ پست:1398/2/12 12:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :374

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics