تاریخ پست:1398/2/11 13:12
خبرنگار امرداد: پوروچیستا رستمی

آوای نخستین گهنبار سال در رستم‌باغ تهرانپارس پیچید.

سه‌شنبه 10 اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی شماری از زرتشتیان در آتشکده‌ی مجموعه‌ی رستم‌باغ تهرانپارس گردهم آمدند و با شرکت در آیین گهنبارخوانی چهره‌ی میدیوزرم همازور و هم‌بهره شدند.

آیین گهنبارخوانی میدیوزرم‌گاه که در روز خیر ایزد از گاهشمار زرتشتی برگزار شد، با نیایش گروهی، دهش و پذیرایی از باشندگان همراه بود.

میدیوزرم نخستین چهره از گهنبار است که در میان اردیبهشت (از روز خیر تا دی‌بمهر ایزد در گاهشمار زرتشتی) و به پاس آفرینش آسمان برگزار می‌شود. نماد این چهره در سفره‌ی گهنبار مجمر آتش و چراغ روغنی است. 

 

فرتور از کاملیا ورشوی است.

0256


تاریخ پست:1398/2/11 13:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :855

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics