تاریخ پست:1398/2/9 13:23
آبان به چم «آبها، هنگام آب»؛ ایزد نگهبان آب

آبان دهمین روز از سالنمای زرتشتی

امرداد

آبان دهمین روز از سالنمای زرتشتی و هشتمین ماه سال است. آبان به چم «آبها، هنگام آب» و این ایزد نگهبان آب است و ایزد آناهیتا یکی از برابرهای این ایزد است. واژه «آب» در اوستا و پهلوی «آپ» آورده شده است.

آب يكي از آخشيج‌هاي چهارگانه و بسيار گرامي در نزد ايرانيان بوده و نياكان ما ستايش ويژه‌اي براي آب داشته‌اند، به‌گونه‌اي كه آتشكده‌ها را نزديك چشمه‌سارها يا جويبارها مي‌ساختند تا هم ايزد آذر و هم ايزد آب، اين دو آفريده‌ي نيك اهورايي را بستايند.

در ايران باستان، آلودن آب از گناهان بزرگ به‌شمار مي‌رفته‌ به‌گونه‌اي كه بر روي رود، گذري مي‌ساختند، تا هنگام رفت‌و ‌آمد، آب را گل‌آلود نكنند. همچنين ايرانيان براي شستشوي بدن در محفظه‌اي به نام «آبزن» كه به اندازه‌ي اندام انسان بود، آب ريخته و خود را مي‌شستند. آبزن، چيزي همچون وان حمام است كه اين‌روزها از آن، بهره مي‌جوييم.

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

آبان‌روز است روز آبان

خرم گردان به آب رز جان

بنشين به نشاط و دوستان را

اي دوست به عز و ناز بنشان

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

از آب پرهیز کن و آب را میازار

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (آبان) بپرهیز از آب و ای جوان/میالای و میازار آب روان

 

رخدادهای ملی در این روز

درگذشت دکتر غلامحسین صدیقی، جامعه شناس و استاد دانشگاه تهران: 1370 خورشیدی


تاریخ پست:1398/2/9 13:23 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :484

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics