تاریخ پست:1398/2/7 12:42
امرداد

مراسم گهنبار و اوستا‌خوانی برای آرامش‌باد همه‌ی درگذشتگان ششم اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی در  آرامگاه و برج خاموشان چم از توابع تفت برگزار شد.

آیین گهنبار توجی به یاد هماروانان در برج خاموشان چم از توابع تفت برگزار شد
آیین گهنبار توجی به یاد هماروانان در برج خاموشان چم از توابع تفت برگزار شد
 
 
موبد رستم کاووسیان‌زاده آیین اوستاخوانی را بر دوش داشت
موبد رستم کاووسیان‌زاده آیین اوستاخوانی را بر دوش داشت
ششم اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی آیین اوستاخوانی برای آرامش‌باد روان درگذشتگان در دخمه چم یزد برگزار شد
ششم اردیبهشت‌ماه 1398 خورشیدی آیین اوستاخوانی برای آرامش‌باد روان درگذشتگان در دخمه چم یزد برگزار شد
فرتور از مهران نمیرانیان است.
0256

تاریخ پست:1398/2/7 12:42 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :964

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics