تاریخ پست:1398/2/3 9:9
شهریاری اهورایی از قانون اشا (هنجار هستی) بر می‌خیزد

شهریور یا «خشتروییریه»، چهارمین روز ماه در گاه‌شمار زرتشتیان

امرداد

شهریور یا خشتروییریه چهارمین روز ماه در گاهشمار زرتشتیشهريور يا «خشترويیریه»، چهارمین روز ماه و ششمین ماه هر سال است. اوستایی آن «خَشَترَوَایریَ»ست. شهریور به چم «شهریاری و نیرومندی اهورایی» و در جهان مادی پاسبان فلزات است. شهریاری اهورایی از قانون اشا (هنجار هستی) بر می‌خیزد و همه جهان را در بر می‌گیرد. در این روز نیکوست به خواستگاری رفتن و زن خواستن. مسعود سعد سلمان می‌سراید: «ای تنت را ز نیکویی زیور / شهره روزی ست روز شهریور».

 

سروده‌ی مسعود سعد سلمان، بر پایه‌ی کتاب بندهش

اين تنت را ز نيكويی زيور  

شهره روزي است روز شهريور

تا به اقبال شهريار جهان

بگذرانيم جان به لهو و بطر

 

اندرزنامه آذرباد مهراسپندان (موبد موبدان در روزگار شاپور دوم)

خوش باش

 

اندرزنامه آذرباد مهر اسپندان در سروده‌ی استاد ملک‌الشعرای بهار:

به (شهریور) اندر شوی شادخوار/ کنی در (سپندارمز) کشت و کار

 

رخدادهای ملی در این روز

محمدتقی بهار ــ ملک‌الشعرا بهارــ در سال  خورشيدی١٣٣٠، در 67 سالگی درگذشت. بهار، يک دولتمرد، ميهن‌دوست و سياستمدار بود. او اندک‌زمانی هم وزير فرهنگ بود.


تاریخ پست:1398/2/3 9:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :326

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics