تاریخ پست:1398/1/21 11:21
برای شادی روان درگذشتگان

جشن فروردینگان در شیراز برگزار شد

مهتاب گشتاسبی

پس از تگرگ و بارانی سیل آسا در نخستین ساعت‌های بامداد نوزدهم فروردین ماه، آفتاب از پس ابرها سربرآورد تا روزی آفتابی و آب و هوایی دلنشین به همراه بوی خوش اسفند و کندر آرامگاه شیراز را آماده‌ی بدرقه‌ی روان درگذشتگان کند.
ساعت 4 پسین روز فروردین از ماه فروردین زرتشتیان در آرامگاه شیراز گردهم آمدند و با لرک، میوه، حلوا و کماچ هایی که به همراه داشتند در برگزاری این آیین هم بهره شدند. پس از پایان آفرینگان‌خوانی موبدیار رستم خسرویانی، پخش لرک به همراه پذیرایی با کماچ، حلوا و میوه انجام شد و با تاریک شدن آسمان و غروب آفتاب، باشندگان یکی پس از دیگری تصمیم به رفتن گرفتند .
جشن فروردینگان یکی از جشن های دوازده گانه‌ی هر سال است. نام دیگر این جشن فُرودُگ (Froodog) است. بنابر گاه‌شمار زرتشتی در روز فروردین از ماه فروردین برابر با 19 فروردین در گاهشمار رسمی کشور فرودگ جشن گرفته می‌شود. این روز ویژه‌ی فروهر درگذشتکان و نیاکان است، از این‌رو زرتشتیان، برای شادی روان و فَروَهر درگذشتگان خود، به آرامگاه‌ها می‌روند و برای شادی روان آنان دست به نیایش برمی‌دارند.

فرتور از مهتاب گشتاسبی است.

0256

 

 


تاریخ پست:1398/1/21 11:21 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1632

دیدگاه هموندان

نام : خداداد زمان : ۲۴ فروردین ۱۳۹۸ _ ۰۶:۳۱:۰۴

استفاده از پوشش سفید توسط تمامی بانوان آنگونه که در عکس ها مشخص است جای بسی خوشحالی دارد. بر روان درگذشتگان درود. ممنون از گزارش

نام : نجمی زمان : ۲۵ فروردین ۱۳۹۸ _ ۱۶:۰۸:۲۹

بر روان پاک درگذشتگان و همازوریتان درود. ممنون از گزارش و عکسهایتان

نام : فریدون زمان : ۲۶ فروردین ۱۳۹۸ _ ۲۱:۱۵:۳۵

امیدوارم همیشه همینگونه همراه و همقدم باشید فروهر درگذشتگان شادمان خواهد بود از دیدن کار از سر ذوق و شوق.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics