تاریخ پست:1398/1/18 13:53
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

گرامی‌داشت فروردینگان در آرامگاه زرتشتیان یزد و تفتجشن فروردینگان به یاد درگذشتگان در آرامگاه زرتشتیان یزد و تفت گرامی داشته می‌شود.

زرتشتیان در هر ماه، هنگامی که نام روز با نام ماه برابر می‌شود، آن روز را جشن می‌گیرند و هر یک از جشن‌ها را به مناسبتی برگزار می‌کنند نخستین جشن ماهانه در هر سال، جشن فروردین‌گان نام دارد که روز فروردین از ماه فروردین برابر با نوزدهم فروردین است و به آن فرودگ هم می‌گویند. این جشنِ درود به روان و فروهر پاک درگذشتگان و نیاکان است، از این رو زرتشتیان برای شادی روان و فروهر درگذشتگان خود به آرامگاه می‌روند.

انجمن موبدان و موبدیاران استان یزد، آیین اوستاخوانی جشن فروردینگان را از ساعت ۳۰: ۱۷ در آرامگاه زرتشتیان یزد برگزار می‌کند.

انجمن زرتشتیان تفت و توابع، زرتشتیان تفت و توابع از ساعت ۳۰: ۸ در آرامگاه زرتشتیان تفت این جشن را گرامی می‌دارد.

در دیگر شهرهای زرتشتی‌نشین مانند  تهران، کرمان، شیراز و اصفهان نیز این آیین پاس‌داشته می‌شود.


تاریخ پست:1398/1/18 13:53 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :838

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics