تاریخ پست:1398/1/11 12:58
کانون دانشجویان زرتشتی برگزار می‌کند

گرامی‌داشت روز طبیعت؛ کوهپیمایی به سمت باغ اوسون

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

کانون دانشجویان زرتشتی کوهپیمایی به مناسبت گرامی داشت روز طبیعت به سمت باغ اوسون برگزار می کندکانون دانشجویان زرتشتی همانند سال‌های گذشته، برنامه کوهپیمایی به سمت باغ اسون را به مناسبت گرامی‌داشت روز طبیعت برگزار می‌کند.

با هماهنگی و برنامه‌ریزی کانون دانشجویان زرتشتی، ساعت 8 دوشنبه 12 فروردین‌ماه 1398 خورشیدی از مجسمه‌ دربند به سوی باغ اوسون حرکت آغاز می‌شود.

در این آگاهی‌رسانی آمده است: با توجه به پیش‌بینی وضع آب‌وهوا و هشدارهای داده شده امکان لغو این برنامه وجود دارد. درصورت لغو شدن برنامه به همکیشان اعلام می‌شود.


تاریخ پست:1398/1/11 12:58 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :492

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics