تاریخ پست:1398/1/7 15:35
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انجمن زرتشتیان کوچه‌بیوک، سالروز زایش اشوزرتشت، پیام‌آور آریایی را در آتشکده‌‌ی این محله گرامی داشت.

آیین جشن‌خوانی بامداد سه‌شنبه ششم فروردین‌ماه ۱۳۹۸ خورشیدی به روزخورداد از گاهشمار زرتشتی با آوای موبد افلاتون یزدانی، فرنشین انجمن زرتشتیان کوچه بیوک و موبد سروش خداپرستی همراه بود.

در این آیین اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس ایران، درباره‌ی جایگاه روز ششم از ماه فروردین در فرهنگ ایرانیان که خورداد روز نام دارد و به «هَودَرو» نیز نامور است، سخن گفت. سپس در گهنبارخانه دهش نیک‌اندیشان «شاباش»به نامگانه‌ی درگذشتگان و با آرزوی نیک و تندرستیِ همکیشان، گردآوری شد. بخش پایانی این جشن، پذیرایی از باشندگان در باشگاه زرتشتیان کوچه بیوک بود.

در «هَودَرو» هفتادودو رویداد سرنوشت‌ساز تاریخ ایرانیان باستان رخ داده است. یکی از رویدادهای گاه ششم از ماه فروردین در روز خورداد، زاده شدن اشوزرتشت، پیام‌آور خرد و راستی است. اشوزرتشت در سن سی سالگی در همین روز به پیامبری برگزیده شد و آیین خود را آشکار کرد. با همین انگیزه و پی‌آمدهای سرنوشت‌ساز دیگری مانند پیدایی ایران‌زمین در چنین روز که در تاریخ گذشته‌ی ایرانیان رخ داده است، زرتشتیان خورداد روز از ماه فروردین را جشن می‌گیرند و آن روز را به نام هَودَرو گرامی می‌دارند.

زایش اشوزرتشت به گاه ششم فروردین در کوچه بیوک یزد گرامی داشته شد

زایش اشوزرتشت به گاه ششم فروردین در کوچه بیوک یزد گرامی داشته شد

اوستاخوانی آیین با آوای موبد افلاتون یزدانی، و موبد سروش خداپرستی انجام شد

اوستاخوانی آیین با آوای موبد افلاتون یزدانی، و موبد سروش خداپرستی انجام شد

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس ایران

اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس ایران

فرتور رسيده است .

1364


تاریخ پست:1398/1/7 15:35 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :889

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics