تاریخ پست:1398/1/6 21:21
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

چهل‌ویکمین دوره‌ از پیکارهای جام یگانگی با برگزاری آیین اختتامیه و شناسایی برترین‌های این دوره به ایستگاه پایانی رسید.

آیین پایانی جام یگانگی با سرایش گات‌ها و نیایش آغاز شد. در ادامه از داوران بسکتبال، گات‌ها‌خوانان آیین پایانی جام یگانگی و از نونهالان مهد یسنا که با اجرای حرکات موزون در آیین گشایش هنرنمایی کرده بودند، سپاسداری شد.

در پیکارهای جام یگانگی در رده‌ی بسکتبال بزرگسالان، 6 تیم در 2 گروه 3 تایی رقابت کردند که تیم سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد، در جایگاه نخست ایستاد، تیم نرسی‌آباد (یاران مازیار)، دوم و مزدیسنا خرمشاه، تیم سوم شد.

در این دوره از جام یگانگی، افزون بر پیکارهای ورزشی بسکتبال، برای نخستین بار پیکارهای بدمينتون زرتشتيان در رده‌ی نونهالان و نوجوانان و بزرگسالان (بانوان و آقايان) و دوبل ميكس نیز برگزار شد. 58 بدمینتون باز در 7 رده به رقابت پرداختند که در آیین پایانی، مقام‌آوران این دوره معرفی شدند:

بدمینتون نونهالان دختران، سپیده داستان جایگاه نخست ، مانترا نمیرانیان، جایگاه دوم و آیناز دانش‌زاد، جیگاه سوم را به خود اختصاص دادند. همچنین تیم جان‌باخته کامران گنجی، جام اخلاق را به خانه برد.

کارن نمیری، پارسا شهزادی و سام ماندگاریان نونهالان مقام‌آور نخست تا سوم این دوره از بازی‌های بدمینتون جام یگانگی بودند.

در  بدمینتون نوجوانان دختران  یاسمن نجمی، آترم بهمردی، آنیتا دهنوی به ترتیب در جایگاه نخست تا سوم ایستادند.

در رشته‌ی بدمینتون رده‌ی نوجوانان پسر، کیارش غیبی، جایگاه نخست- کوشا شهریاری، جایگاه دوم و سپهر کدخدایان جایگاه سوم را به دست آوردند.

بدمینتون بزرگسالان بانوان، مهسا مهرآیین، در جایگاه نخست- نازگل مالی، در جایگاه دوم و نگین پشوتن در جایگاه سوم ایستادند.

در گروه رشته ورزشی بدمینتون رده‌ی بزرگسالان آقایان، رستم پرستار، مقام نخست-شادمهر نوایزدان، مقام دوم و  شروین ارغوانی مقام سوم را از آنِ خود کردند.

کیارش غیبی و مهرنوش موبد،  شادمهر نوایزدان و یاسمن نجمی،  کوشا شهریاری و نیکتا مالی به ترتیب جایگاه نخست تا سوم در رشته‌ی بدمینتون دبل میکس را به دست آوردند.

آیین پایانی چهل‌ویکمین پیکارهای جام یگانگی پنجم فروردین‌ماه 1398 خورشیدی در سالن و تالار ورزشی یگانگی سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد برگزار شد. مهربان سهرابی، مدیر داخلی سازمان و باشگاه جوانان زرتشتی یزد از دست‌اندرکاران برگزاری جام یگانگی بود.

گات‌هاخوانی و نیایش با آوای مهرنوش موبد و نازگل مالی

گات‌هاخوانی و نیایش با آوای مهرنوش موبد و نازگل مالی

سپاسداری از گروه حركات موزون نونهالان يسنا به سرپرستی نیکتا مژگانی

سپاسداری از گروه حركات موزون نونهالان يسنا به سرپرستی نیکتا مژگانی

سپاسداری از گاتاخوانان آیین پایانی جام یگانگی

سپاسداری از گاتاخوانان آیین پایانی جام یگانگی

کیارش شهریاری، مجری آیین پایانی و مسوول برگزاری پیکارهای بدمینتون جام یگانگی

کیارش شهریاری، مجری آیین پایانی و مسوول برگزاری پیکارهای بدمینتون جام یگانگی

سپاسداری از داوران واليبال و بسكتبال

سپاسداری از داوران واليبال و بسكتبال

سپاسداری از داوران رشته بدمینتون

سپاسداری از داوران رشته بدمینتون 

مقام سوم بسكتبال، تيم مزدیسنا خرمشاه

مقام سوم بسكتبال، تيم مزدیسنا خرمشاه

مقام دوم بسكتبال تيم نرسی آباد (یاران مازیار)

مقام دوم بسكتبال تيم نرسی آباد (یاران مازیار)

مقام نخست بسكتبال تيم سازمان و باشگاه جوانان یزد

مقام نخست بسكتبال تيم سازمان و باشگاه جوانان یزد

 بدمینتون نونهالان: مقام نخست، سپیده داستان-مقام دوم، مانترا نمیرانیان- مقام سوم، آیناز دانش‌زاد

برترینهای بدمینتون نونهالان: مقام نخست، کارن نمیری-مقام دوم، پارسا شهزادی-مقام سوم، سام ماندگاریان

 بدمینتون نونهالان: مقام نخست، کارن نمیری-مقام دوم، پارسا شهزادی-مقام سوم، سام ماندگاریان

 بدمینتون نوجوانان: مقام نخست، یاسمن نجمی- مقام دوم، آترم بهمردی-مقام سوم، آنیتا دهنوی

 بدمینتون نوجوانان: مقام نخست، یاسمن نجمی- مقام دوم، آترم بهمردی-مقام سوم، آنیتا دهنوی

مقام‌آوران بدمینتون بزرگسالان بانوان: مقام نخست، مهسا مهرآیین-مقام دوم، نازگل مالی-مقام سوم، نگین پشوتن

مقام‌آوران بدمینتون بزرگسالان آقایان: مقام نخست، رستم پرستار-مقام دوم، شادمهر نوایزدان- مقام سوم، شروین ارغوانی

مقام‌آوران بدمینتون بزرگسالان آقایان: مقام نخست، رستم پرستار-مقام دوم، شادمهر نوایزدان- مقام سوم، شروین ارغوانی

بدمینتون دوبل میکس: مقام نخست، کیارش غیبی-مهرنوش موبد، مقام دوم، شادمهر نوایزدان-یاسمن نجمی، مقام سوم، کوشا شهریاری-نیکتا مالی

بدمینتون دوبل میکس: مقام نخست، کیارش غیبی-مهرنوش موبد، مقام دوم، شادمهر نوایزدان-یاسمن نجمی، مقام سوم، کوشا شهریاری-نیکتا مالی

تیم جان باخته کامران گنجی، جام اخلاق را بردند

تیم جان باخته کامران گنجی، جام اخلاق را بردند

 فرتور از فيروزه منوجهري است.

1364


تاریخ پست:1398/1/6 21:21 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1067

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics