تاریخ پست:1398/1/2 13:9
آریابرزن غیبی

مراسم چهارشنبه سوری در روز سه شنبه 28 ام اسفند ماه در ساعت 5 پسین در آتشکده دولتخانه کرمان برگزار شد. در این مراسم شماری از همکیشان کرمانی دور هم جمع شدند و در محیطی آرام  و ایمن لحظات شادی را با هم سپری کردند.

 

 

فرتور از تریتی ضیاتبری است.

0256


تاریخ پست:1398/1/2 13:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :767

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics