تاریخ پست:1397/12/29 12:11
انجمن زرتشتیان تهران آگاهی رسانی کرد

دید و باردید نوروزی و جشن زایش

خبرنگار امرداد: فرشته جمشیدی

آیین دیدوبازدید نوروزی  به میزبانی انجمن زرتشتیان تهران، همچون سالیان پیشین از ساعت 9 تا 13 روز آدینه دوم فروردین ماه در جشنگاه خسروی برپا خواهد بود.
در این آیین همکیشان زرتشتی برای شادباش نوروزی به دیدار هم می آیند.
  
جشن زایش اشو زرتشت
جشن زایش اشو زرتشت به میزبانی انجمن زرتشتیان تهران سه شنبه ششم فروردین برابر با خورداد امشاسپند و فروردین ماه در گاهشمار زرتشتی از ساعت 17 در همایشگاه مارکار تهرانپارس برگزار می شود.

این برنامه ویژه ی زرتشتیان است.


تاریخ پست:1397/12/29 12:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :825

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics