تاریخ پست:1397/12/28 14:24
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین آفرینگان‌خوانی گهنبار چهره همس پت میدیم گاه ساعت 19 روز اهنود و ماه گاتابیو برابر با  شنبه 25 اسفند‌ماه 1397 خورشیدی  به کوشش انجمن زرتشتیان کرج در تالار مهرداد خانه دولت کرج برگزار شد.

آفرینگان‌خوانی با آوای موبد گودرز ماوندی و موبد پریا ماوندی

آفرینگان‌خوانی با آوای موبد گودرز ماوندی و موبد پریا ماوندی

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/12/28 14:24 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1126

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics