تاریخ پست:1397/12/28 9:29
خبرنگار امرداد

مرکزفرهنگی زرتشتیان در پاریس به روز اشتود از گاه گاتابیو برابر با یکشنبه 26 اسفندماه 1397 خورشیدی آیین باستانی گهنبار را برگزار کرد.

موبد کورش نیکنام که سرایش آفرینگان‌خوانی را بر دوش داشت، پیش از آغاز گاهنبار پیرامون چگونگی شکل گرفتن گهنبار و دگرگونی‌های ان در روزگار گذشته اشاره کرد. پس از نیایش همگانی وگهنبار، باشندگان با خوراکی های ترادادی (:سنتی) که برسفره گاهنبار بود پذیرایی شدند.

ششمین و واپسین گهنبار سال، چَهره‌ی هَمَس‌پَت میدیم گاه، به گهنبار پنجه یا پنجی نامور است. واژه‌ی هَمَس‌پَت میدیم برابر شدن روز و شب معنی می‌دهد. این جشن در پنج روز پایانی هر سال برگزار می‌شود. این روزها نام جداگانه‌ای دارند که بخش‌های پنج‌گانه‌ی گات‌ها را یادآوری می‌کنند، به همین دلیل به روزهای برگزاری گهنبار پنجی، ماهِ گاتابیو نیز می‌گویند. در باور سنتی زرتشتیان، زمان گهنبار هَمَس‌پَت میدیم گاه هنگام آفریده شدن انسان از سوی پروردگار و پایان مرحله‌ی آفرینش است.

موبد کورش نیکنام سرایش آفرینگان‌خوانی را بر دوش داشت

موبد کورش نیکنام سرایش آفرینگان‌خوانی را بر دوش داشت

فرتور از مونا کارا است.

0114


تاریخ پست:1397/12/28 9:29 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :528

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics