تاریخ پست:1397/12/28 9:30
آریابرزن غیبی
آیین گهنبار پایان سال چهره همس‌پت میدیم گاه یکشنبه 26 اسفندماه ساعت 15:30 در تالار آتشکده کرمان برگزار شد.
موبد فرهنگ فلاحتی به همراه موبدیار هومن فروهری و دهموبد مهربان ساسان‌پور آیین اوستا‌خوانی را برگزار کردند. در ادامه موبدیار هومن فروهری درباره دین و کشور و مملکت برای باشندگان سخنرانی کرد و در پایان سخنانش نوروز و سال نو رو به همگی شادباش گفت.
ششمین و واپسین گهنبار سال، چَهره‌ی هَمَس‌پَت میدیم گاه، به گهنبار پنجه یا پنجی نامور است. واژه‌ی هَمَس‌پَت میدیم برابر شدن روز و شب معنی می‌دهد. این جشن در پنج روز پایانی هر سال برگزار می‌شود. این روزها نام جداگانه‌ای دارند که بخش‌های پنج‌گانه‌ی گات‌ها را یادآوری می‌کنند، به همین دلیل به روزهای برگزاری گهنبار پنجی، ماهِ گاتابیو نیز می‌گویند. در باور سنتی زرتشتیان، زمان گهنبار هَمَس‌پَت میدیم گاه هنگام آفریده شدن انسان از سوی پروردگار و پایان مرحله‌ی آفرینش است.

از چپ به راست: موبد فرهنگ فلاحتی به همراه موبدیار هومن فروهری و دهموبد مهربان ساسان‌پور

سخرانی موبد هومن فروهری درباره اوستا

فرتور از تریتی ضیاتبری است.

0114


تاریخ پست:1397/12/28 9:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :485

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics