تاریخ پست:1397/12/25 13:08
خبرنگار امرداد: نگار جمشیدنژاد

سالنمای ایرانشهر (1398 خورشیدی) به کوشش وحید شریعت‌زاده پژوهشگر فرهنگی، از سوی نشر ایران‌نگار چاپ شد.

این سالنما افزون‌بر گاهشماری‌های ایران فرهنگی به یادآوری جشن‌های ایرانی و چرایی برگزاری آن، نام ماه‌ها در ایران باستان، گاهشماری تیره‌های (:اقوام) ایرانی، گاهشماری خورشیدی همسایگان ایرانی‌تبار، گاهشماری کشورهای باستانی میان‌رودان و سوریه، گاهشماری شهرهای باستانی میان‌رودان، نام‌گاه‌های شبانه‌روز ایران باستان تاکنون، پنجه یا اندرگاهان، «گهنبارها» نخستین بخش بندی فصل‌های سال به روایت ایرانیان باستان، زمان «زروان»، نام‌های سیروزه‌ماه در فرهنگ ایرانی در دوره‌های گذشته، 12 ماه سی‌روزه، درباره‌ی سی روز ماه، اندرزنامه‌ی آذرباد مهراسپندان درباره‌ی روزهای ماه، باورهای فرهنگی کهن درباره‌ی سی روز ماه، گل‌ها و گیاهان و پیوند آنان با روزهای ماه در فرهنگ ایران باستان برگرفته از بندهش، یادکرد نام روزهای ماه و گل‌های ویژه‌ی روزهای ماه، نقشه‌های تاریخی ایران، واژه‌های پولی و مالی، یگان سنجش زمان در ایران، یگان سنجش وزن در ایران، یگان سنجش درازنا (طول) در ایران، یگان‌ اندازه‌گیری شار (حجم) در ایران و یگان اندازه‌گیری رویه (:مساحت) در ایران می‌پردازد.

لینک فروش اینرنتی سالنمای ایران‌شهر

 

 

 


تاریخ پست:1397/12/25 13:08 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :364

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics