تاریخ پست:1397/12/25 13:3
آریابرزن غیبی
نشست آموزش مقاله‌نویسی برای شرکت کنندگان مانتره، پنجشنبه ۲۳ اسفندماه 1397 خورشیدی در آتشکده کرمان برگزار شد.
کانون دانشجویان زرتشتی با همکاری انجمن زرتشتیان کرمان یک دوره نشست‌های آموزش مقاله‌نویسی برای شرکت‌کنندگان رده‌ی گات‌ها‌شناسی مانتره در کرمان برگزار کرد.
موبدیار هومن فروهری این دوره را آموزش داد و بیشتر کسانی که در بخش گات‌ها شناسی مانتره نام‌نوییس کرده بودند در این دوره حضور داشتند.
 بیست و ششمین همایش اوستاخوانی و گاتاشناسی مانتره، شهریورماه سال 1398 خورشیدی برگزار می‌شود.
فرتور از تریتی ضیاتبری است.
0114

تاریخ پست:1397/12/25 13:3 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :550

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics