تاریخ پست:1397/12/25 0:12
به کوشش انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران

برگزاری واپسین گهنبار سال در خانه نرگس

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین  گهنبار چهره همس‌پت ميديم روز انارم  ایزد واسفند‌ماه برابر با آدینه 24 اسفندماه 1397 خورشیدی از ساعت 15 در مكان انجمن زرتشتيان تفت و توابع مقيم تهران (خانه نرگس) برگزار شد.

 واپسین روز گهنبار، شماری از زرتشتیان در آیین نیایش همازور شدند. آیین آفرینگان‌خوانی با آوای موبدان سرور تاراپوروالا، فرزاد لهراسب، گودرز ماوندی، فرهنگ ضیاتبری،اردشیر بهمردی و بهروز نجمی به نامگانه‌ی هماروانان برگزار شد. سپس کورش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع چندین خبر از هازمان(:جامعه) زرتشتی را به آگاهی باشندگان رساند. موبد سرور تاراپوروالا دیگر سخنران برنامه بود. در راستای تشویق کودکان به شرکت در آیین‌ها و جشن‌ها، با پیش‌کش یادبود از کودکان باشنده در آیین گهنبار سپاسداری شد.

ششمین و واپسین گهنبار سال، چَهره‌ی هَمَس‌پَت میدیم گاه، به گهنبار پنجه یا پنجی نامور است. واژه‌ی هَمَس‌پَت میدیم برابر شدن روز و شب معنی می‌دهد. این جشن در پنج روز پایانی هر سال برگزار می‌شود. این روزها نام جداگانه‌ای دارند که بخش‌های پنج‌گانه‌ی گات‌ها را یادآوری می‌کنند، به همین دلیل به روزهای برگزاری گهنبار پنجی، ماهِ گاتابیو نیز می‌گویند. در باور سنتی زرتشتیان، زمان گهنبار هَمَس‌پَت میدیم گاه هنگام آفریده شدن انسان از سوی پروردگار و پایان مرحله‌ی آفرینش است.

کوروش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

کوروش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

سخنران سرور تارا پوروالا

سخنران سرور تارا پوروالا

رستم خسروان

فرتور از سهیلا جوادی است.

0114


تاریخ پست:1397/12/25 0:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1189

دیدگاه هموندان

نام : مهر بانو زمان : ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ _ ۱۶:۰۹:۰۲

همت کم نکنید. ولی تا آنجایی که می دانم گهنبار ی که خارج از چهره گهنبار خوانده شود گهنبار توجی نامیده می شود. باید توجه داشت که اگر قرار باشد هر مناسبت دینی مانند جشن اسفندگان ،جشن مهرگان و.... را برای شرکت بیشتر هم کیشان در روز آدینه برگزار کنیم ،تقویم و تاریخ دینی هویت خود را از دست می دهد.

نام : نکته بين زمان : ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ _ ۱۹:۱۳:۲۷

واقعاً جای بسی تعجب است ، گاهان باری که در ایام 5 روز خودش برگزار می شود ، دیگر گهنبار چهره نیست. بلکه گهنبار توجی است ، به کجا میرویم که برای راحتی خودمان و شرکت کنندگان گاهان بار چهره را خودمان به آدینه منتقل می کنیم و جالب تر اینکه از جوانان و نوجوانان که روز تعطیل قادر به شرکت هستند در تصاویر خبری نیست.

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics