تاریخ پست:1397/12/25 1:11
به کوشش کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان تهران

پاکیزه‌سازی آتشکده‌ تهران در آستانه فرارسیدن سال نو

خبرنگار امرداد

پاکیزه‌ و زیباسازی آتشکده‌ی تهران د رآستانه‌ی فرا رسیدن نوروز، پنجشنبه 23 اسفندماه 1397 خورشیدی به کوشش کمیسیون فرهنگی گردش 44 انجمن زرتشتیان تهران انجام شد.

بابک سلامتی، مدیر مسوول هفته‌نامه امرداد، بابک شهریاری، هموند کمیسیون خدمات، فرشاد فرهی‌فر، هموند کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان تهران

چیستا سلامتی، خردسال همازور در پاکیزه‌سازی آتشکده تهران

چیستا سلامتی، خردسال همازور در پاکیزه‌سازی آتشکده تهران

میترا نمیرانیان، فرنشین کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان تهران

سیما بزرگ‌چمی، دبیر کمیسیون فرهنگی انجمن زرتشتیان تهران

از راست: نیکفام، آرش سرداری، میترانمیرانیان، سیما بزرگ‌چمی، بابک شهریاری، ناهید استقامت، اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس، فرانکلین شریف، فرشاد فرهی‌فر، فرهشوشتر، داریوش موبد

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/12/25 1:11 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1248

دیدگاه هموندان

نام : یک ايرانی زمان : ۲۵ اسفند ۱۳۹۷ _ ۱۴:۰۵:۵۷

آفرین . خوشا به حالتان دوستان .

نام : سازمان زمان : ۶ فروردین ۱۳۹۸ _ ۱۹:۴۰:۱۰

درود بر شما نیک اندیشان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics