تاریخ پست:1397/12/23 14:58
سپیده دم آغاز چهره هَمَس‌پَت میدیم گاه

برگزاری آیین واج‌یشت در تهران و یزد

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

زرتشتیان تهران و یزد به ژیشواز گهنبار پایان سال می‌روندزرتشتیان تهران و یزد به پیشواز گهنبار پایان سال می‌روند.
آیین واج‌‌ یشت گهنبار هَمَس‌پَت میدیم گاه، روز اهنود در گاهشمار زرتشتی برابر با شنبه 25 1397 خورشیدی از ساعت  5:30  در آتشکده‌ی ورهرام  یزد برگزار می‌شود.
همچنین زرتشتیان تهران از ساعت 6 بامداد در آتشکده‌ی تهران گردهم آمده و با برگزاری آیین واج‌ یشت به پیشواز ششمین چَهره‌ از گهنبار می‌روند.
واج‌ یشت گهنبار یکی از کهن‌ترین آیین‌ زرتشتی است که در شهرهای زرتشتی‌نشین به تایید انجمن موبدان برگزار می‌شود. موبدان در سپیده دم، پیش از آغاز هر چهره گهنبار، در مکان سپندینه یشت‌خانه‌ی آتشکده‌ی ورهرام، یسنا خوانی می‌کنند.


تاریخ پست:1397/12/23 14:58 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :522

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics