تاریخ پست:1397/12/23 12:22
خبرنگار امرداد

گهنبار تندرستی در آستانه‌ی فرارسیدن نوروز در مهدکودک یسنا برگزار شد.

گهنبار توجی برای تندرستی کودکان و نونهالان مهد یسنا، کادر آموزشی و خانواده‌ها چهارشنبه 23 اسفندماه 1397 خورشیدی در این آموزشگاه زرتشتی برگزار شد.

واژه‌ی گهنبار جشن سالیانه یا فصلی است که در ستایش از شش مرحله‌ی آفرینش در شش هنگامه‌ی (چَهره) سال برگزار می‌شود. گهنباری را که خارج از این شش چهره خوانده شود، گهنبار توجی گو‌یند.

اوسناخوانی گهنبار با آوای موبد رستم کاووسیان‌زاده

اوسناخوانی گهنبار با آوای موبد رستم کاووسیان‌زاده

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/12/23 12:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :589

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics