تاریخ پست:1397/12/17 10:53
خبرنگار امرداد

دانش‌آموزان دبستان پسرانه‌ی دینیاری یزد در هفته‌ای که گذشت از گلخانه و موسسه‌ی خیریه‌ی پوروچیستا بازدید کردند.

 به مناسبت گرامی‌داشت روز درختکاری، چهرشنبه 15 اسفندماه 1397 خورشیدی دانش‌آموزان دوره‌ی نخست دبستان دینیاری، پایه‌‌های یکم، دوم و سوم همراه با بازدید از گلخانه، گل و نهال نیز خریداری کردند.

در ادامه فرتورهایی از این گردش علمی تفریحی را می‌بینید:

 

 

 

 

دانش‌آموزان پایه‌ی چهارم و ششم دبستان دینیاری، سه‌شنبه 14 اسفندماه 1397 خورشیدی از موسسه‌ی خیریه‌ی پوروچیستا بازدید کردند و با حرفه‌ی خیاطی آشنا شدند.

فرتورهایی در پیوند با این گزارش را در دنباله می‌بینید:

فرتور رسیده است.

0114


تاریخ پست:1397/12/17 10:53 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :571

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics