تاریخ پست:1397/11/27 12:12
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

روند بازسازی و ساخت‌وساز بخشی از نیایشگاه «پیرسبز»، از زیارتگاه‌های مهم زرتشتیان در اردکان یزد، ادامه دارد.

به دنبال مصوبه‌ی انجمن زرتشتیان شریف‌آباد یزد ساخت سرویس بهداشتی در پایین پارکینگ، راه‌اندازی بوفه‌ی فروش خوراکی از کارهایی است که تا فرا رسیدن نوروز در «پیرسبز» انجام می‌شود. همچنین بازسازی پلکان پشت کشتارگاه، بازسازی حمام قدیمی و محوطه‌ی خاکی کنار آن، از دیگر کارهای در دست اجرا است. کورش قدردان، هموند انجمن زرتشتیان شریف‌آباد یزد در گفت‌وگو با امرداد از به پایان رسیدن ساخت سرویس بهداشتی همچنین ساخت بیشترین بخش از باغچه‌ی گلکاری در مسیر ورودی نیایشگاه «پیرسبز» خبر داد. فرتورهای زیر نمایی از بازسازی جایگاه اولیه و باغچه ورودی برای گل‌کاری، درختکاری و سرویس بهداشتی را در دو مرحله‌ی پیش از بازسازی و پس از آن را نشان می‌دهد:

پیش از بازسازی جایگاه اولیه و باغچه ورودی برای گلکاری و درختکاری:

مرحله‌ی نزدیک به پایان ساخت ورودی زیارتگاه پیرسبز

سرویس بهداشتی پیش از ساخت

سرویس بهداشتی پس از ساخت

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/11/27 12:12 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :963

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics