تاریخ پست:1397/11/11 15:1
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

انجمن زرتشتیان تفت‌و‌توابع یزد، آتش فر سده را در روستای زرتشتی‌نشین زین‌آباد فروزان کرد.

جشن سده در زین‌آباد از توابع یزد با آوای آیین نیایش گات‌هاخوانی آغاز شد. اسفندیار اختیاری، نماینده‌ی زرتشتیان در مجلس، خجسته آیین جشن سده و پیدایش آتش را به همه‌ی ایرانیان شادباش گفت. در پایان، موبدان با اوستاخوانی، آتش جشن سده‌‌ی زین‌آباد را پسین چهارشنبه دهم بهمن‌ماه 1397 خورشیدی فروزان کردند.

جشن سده اشاره به پیدایش آتش از سوی هوشنگ شاه پیشدادی نیز است. در این آیین زرتشتیان برای نیایش و شادی گردهم می‌آیند. در پایان روز سه تن از موبدان با لباس سپید بر تن و آتش‌دان در دست، هیزم‌های گرد آمده را با آتش می‌افروزند. موبدان بخش‌هایی از اوستای آتش نیایش را می‌خوانند.

موبدان به همراه اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس ایران

موبدان به همراه اسفندیار اختیاری، نماینده زرتشتیان در مجلس ایران

آوایش نیایش و گات‌هاخوانی در جشن سده روستای زین‌آباد یزد

آوای نیایش و گات‌هاخوانی در جشن سده روستای زین‌آباد یزد

فرتور از منوچهر جمشیدی است.

1986

 

 


تاریخ پست:1397/11/11 15:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1164

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics