تاریخ پست:1397/11/7 22:45
انجمن زرتشیان تهران برگزار می‌کند

آیین آفرینگان‌خوانی سالگرد درگذشت مهربانو زرتشتی

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین سالگرد روانشاد مهربانو بامسی‌پور بانوی نیک اندیش زرتشتی برگزار می‌شودآیین سالگرد درگذشت روانشاد مهربانو رستم بامسی‌پور (زرتشتی)، به کوشش انجمن زرتشتیان تهران برگزار می‌شود.

آیین آفرینگان‌خوانی مهربانو زرتشتی همسر روانشاد ارباب فریدون بهمن زرتشتی از دهشمندان نیک‌اندیش هازمان زرتشتی، سه‌شنبه نهم بهمن‌ماه 1397 خورشیدی برابر با روز دی‌بمهر و بهمن‌ماه در گاهشمار زرتشتی از ساعت 16 در تالار ایرج آغاز می‌شود.

انجمن زرتشتیان تهران همه‌ی زرتشتیان را به شرکت در این آیین فراخوانده است.


تاریخ پست:1397/11/7 22:45 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :828

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics