تاریخ پست:1397/11/6 22:22
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

زرتشتیان کرج به خجستگی آتش‌افروزی آیین سده هیزم جشن را گردآوری کردند.

پیش از برگزاری جشن پیدایش آتش، زرتشتیان کرج در آماده‌سازی هیزم جشن با یکدیگر همکاری کردند.

جشن سده به کوشش انجمن زرتشتیان کرج، مهر ایزد در گاهشمار زرتشتی برابر با چهارشنبه دهم بهمن ماه 1397 خورشیدی از ساعت 19 با برافروختن آتش در فضای باز خانه دولت آغاز می‌شود.

فرتور از کانال ورهرام است.

0114


تاریخ پست:1397/11/6 22:22 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1066

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics