تاریخ پست:1397/10/16 10:10
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

گهنبار همگانی چَهره‌ی میدیاریم گاه، آدینه 14دی‌ماه 1397 خورشیدی در تالار اردشیر ماهیار قاسم‌آباد یزد برگزار شد.

شماری از زرتشتیان در روز ورهرام ایزد، واپسین روز از پنجمین چَهره‌ی گهنبار، با اوستاخوانی و نیایش موید پرویز مالی همراه شدند. در ادامه، سپنتا نیکنام، فرنشنین انجمن زرتشتیان یزد با سخنانی برگرفته از کتاب «یزد عصر صفوی» نوشته‌ی تشکر بافقی، تنگناهای زندگی زرتشتیان در آن دوران را بازگو کرد. 

گهنبار میدیاریم پنجمین چهره از گهنبارهای سالیانه است و میان زمستان معنی می‌دهد. این گهنبار در زمان گذشته برای سازش با سرمای زمستان و رهایی از آن برگزار می‌شد. امروزه در هنگامه‌ی این گهنبار که از 10 تا 14 دی‌ماه و روز مهرایزد تا ورهرام ایزد در سالنمای زرتشتی است، گرامی داشته می‌شود و در آن زرتشتیان با گهنبارخوانی، داد و دهش و فراهم کردن خوراکی‌های سنتی گردهم می‌آیند. در این گهنبار آفرینش جانوران پاس داشته می‌شود.

فرتور از سرور دهموبد است.

0114


تاریخ پست:1397/10/16 10:10 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1068

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics