تاریخ پست:1397/10/17 8:9
به فرخندگی هفدهم دی ماه

جشن‌های سِپَندینه‌ی «دیگان»

سوشیانت

برای جشن‌های سِپَندینه‌یِ «دِیگان»

سه روزِ گرامی و پُر فَرّ و شور

به ماهِ دیِ خوب و پُر مهر و سور

 

بنامَندشان نیکْ ایرانیان

کهنْ «جشنِ دیگان» به شادی چه سان

 

یکی روز هشتمْ دگر پانزدهم

سه دیگر بباشد به بیست و سِیُم

 

یکی سر به «آذر» یکی سر به «مهر»

یکی سر به «دین» تا که گیرد سپهر

 

به جز این سه، جشنی بُوَد پرخروش

به «هُرمَزدِ دی ماه» با جنب و جوش

 

بنامندَش آن را همی «خور روز»

بیاسای و آتش همی برفروز

 

سِپَندینه ماهِ دیِ نیکْ پِی

که ماهی نباشد به همسنگِ وی

 

همه شاد و شیرین و پُر خنده روی

همه «هوم» نوشَند و در گفت‌و‌گوی

 

همه مردمانْ در سر اندیشه دار

ستایشْ به شادی سویِ کردْگار

 

از آغاز این ماه تا واپَسَش

همه نامِ «دادار» باشد پَی‌اَش

 

می و شادی و دست و آهنگِ خوش

چه مرد و چه زن اَندر این جنب و جوش

 

بدین باورند با روان و به جان

که ایران بهاری است ندارد خزان

 

  

دی به آذر روز (هشتمین روز)، دی به مهر روز (پانزدهمین روز) و دی به دین روز (بیست و سومین روز) از هر ماه است.


تاریخ پست:1397/10/17 8:9 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :500

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics