تاریخ پست:1397/10/15 16:6
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

واپسین روز آیین گهنبار چهره میدیاریم گاه به همراه جشن زادروز، آدینه 14 دی‌ماه 1397 خورشیدی در خانه دولت کرج برگزار شد.

آفرینگان‌خوانی گهنبار میانه‌ی زمستان با آوای موبد گودرز ماوندی و دهموبدی بهرام تیرانداز انجام شد. پذیرایی با لرک و میوه‌ی ودرین (میوه برش خورده) و سیر و سداب و کیک و کماچ و آش در این برنامه از دهش یکی از همکیشان بود.

همچنین به خجستگی ورهرام ایزد از ماه دی، به کوشش باشگاه جانباخته کامران گنجی،  زادروز زادگان آذر و دی‌ماه با برگزاری برنامه‌های شاد، جشن گرفته شد.

گهنبار میدیاریم پنجمین چهره از گهنبارهای سالیانه است و میان زمستان معنی می‌دهد. این گهنبار در زمان گذشته برای سازش با سرمای زمستان و رهایی از آن برگزار می‌شد. امروزه در هنگامه‌ی این گهنبار که از 10 تا 14 دی‌ماه و روز مهرایزد تا ورهرام ایزد در سالنمای زرتشتی است، گرامی داشته می‌شود و در آن زرتشتیان با گهنبارخوانی، داد و دهش و فراهم کردن خوراکی‌های سنتی گردهم می‌آیند. در این گهنبار آفرینش جانوران پاس داشته می‌شود.

فرتور از کانال ورهرام است.

0114


تاریخ پست:1397/10/15 16:6 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :815

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics