تاریخ پست:1397/10/14 16:4
به کوشش انجمن زرتشتیان تفت‌وتوابع مقیم تهران

برگزاری گهنبار چَهره مَیدیاریم گاه در خانه نرگس

خبریار امرداد: مهشید شهریاری

آیین گهنبار چَهره‌ی میدیاریم گاه (میانه‌ی زمستان) از ساعت 10 روز ورهرام ایزد برابر با آدینه 14 دی‌ماه 1397 خورشیدی در خانه‌ی نرگس برگزار شد.

واپسین روز گهنبار، شماری از زرتشتیان در آیین نیایش همازور شدند. پس از آیین اوستاخوانی، کورش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع چندین خبر از هازمان(:جامعه) زرتشتی را به آگاهی باشندگان رساند. موبد سرور تاراپوروالا دیگر سخنران برنامه بود. در راستای تشویق کودکان به شرکت در آیین‌ها و جشن‌ها، موبد تاراپوروالا با پیش‌کش یادبود از کودکان باشنده در آیین گهنبار سپاسداری کرد.

انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران در دو گاه آیین گهنبارخوانی در خانه‌ی نرگس برگزار می‌کند. گاه پسین گهنبار از ساعت 15 آغاز می‌شود.

گهنبار میدیاریم پنجمین چهره از گهنبارهای سالیانه است و میان زمستان معنی می‌دهد. این گهنبار در زمان گذشته برای سازش با سرمای زمستان و رهایی از آن برگزار می‌شد. امروزه در هنگامه‌ی این گهنبار که از 10 تا 14 دی‌ماه و روز مهرایزد تا ورهرام ایزد در سالنمای زرتشتی است، گرامی داشته می‌شود و در آن زرتشتیان با گهنبارخوانی، داد و دهش و فراهم کردن خوراکی‌های سنتی گردهم می‌آیند. در این گهنبار آفرینش جانوران پاس داشته می‌شود. 

موبدان از راست: سرور تاراپوروالا-گودرز ماوندی-فرهنگ ضیاتبری-اردشیر بهمردی-بهروز نجمی

موبدان از راست: سرور تاراپوروالا-گودرز ماوندی-فرهنگ ضیاتبری-اردشیر بهمردی-بهروز نجمی

باشندگان هم‌آوا با اوستاخوانی موبدان کُشتی نو کردند

باشندگان هم‌آوا با اوستاخوانی موبدان کُشتی نو کردند

 آفرينگان‌خوانی گهنبار بنامگانه روانشادان خوانده می‌شود

آفرينگان‌خوانی گهنبار بنامگانه روانشادان خوانده می‌شود

کورش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

کورش ساسانی، فرنشین انجمن زرتشتیان تفت و توابع مقیم تهران

در راستای تشویق کودکان به شرکت در آیین‌ها و جشن‌ها، با پیش‌کش یادبود از کودکان باشنده در آیین گهنبار سپاسداری شد

در راستای تشویق کودکان به شرکت در آیین‌ها و جشن‌ها، با پیش‌کش یادبود از کودکان باشنده در آیین گهنبار سپاسداری شد

فرتور از زینب مهدوی است.

1986


تاریخ پست:1397/10/14 16:4 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1711

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics