تاریخ پست:1397/10/3 11:27
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

زرتشتیان اهرستان یزد، روز دی به‌ آذر از ماه دی، دومین جشن دیگان را گرامی داشتند.

شماری از زرتشتیان اهرستان یکشنبه دوم دی‌ماه 1397 خورشیدی، ساعت 19 در آتشکده‌ی این شهر گردهم آمدند و خجسته آیین جشن دیگان را برگزار کردند.

واژه‌ی دیگان به چم(:معنی) آفریدن و آفریدگار است. زرتشتیان روزهای اورمزد، دی به ‌آذر، دی‌ به‌ مهر و دی ‌به‌ دین از ماه دی برابر با 25 آذرماه، دوم، نهم و هفدهم دی‌ماه خورشیدی  را جشن می‌گیرند.

آیین اوستاخوانی جشن دیگان با آوای موبد مهربان آفرین

آیین اوستاخوانی جشن دیگان با آوای موبد مهربان آفرین

فرتور از فریدون فرودی است.

0114


تاریخ پست:1397/10/3 11:27 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :751

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics