تاریخ پست:1397/9/29 21:31
خبریار امرداد: مهشید شهریاری

نخستین گزارش از عملکرد دبستان پسرانه‌ی جمشیدجم و انجمن اولیا و مربیان این آموزشگاه زرتشتی ارایه و نقد و بررسی شد.

نوشین پشوتن، مدیر دبستان جمشیدجم، گزارش از عملکرد سه ماهه‌ی نخست دبستان و همچنین گزارش از انجمن اولیا و مربیان این آموزشگاه زرتشتی را ارایه داد و آن را نقد و بررسی کرد. وی در ادامه نیازهای دبستان و برخی از مشکلات موجود را برشمرد و در راستای بهسازی دبستان از نیک‌اندیشان و دهشمندان یاری خواست. نوشین پشوتن در بخشی از سخنانش خانواده‌ها را به شرکت در نشست‌های آموزشی تشویق کرد. در این نشست از مادرانی که در برگزاری برنامه‌ها به ویژه جشن شب چله مشارکت و همیاری داشتند سپاسداری شد. همچنین از کادر آموزشی و اجرایی دبستان که با برنامه‌ریزی، پذیرایی و اجرای تزیین در برگزاری جشن‌ها و آیین‌ها دست‌اندرکار بودند و همکاری کردند، سپاسگزاری انجام شد. پرسش خانواده‌ها و پاسخ مدیر دبستان، پایان‌بخش برنامه بود. همزمان با نشست، کارهای دستی و نقاشی‌های دانش‌آموزان به نمایش گذاشته شد.

نشست گزارش از عملکرد دبستان جمشیدجم و نقد و بررسی آن، چهارشنبه 28 آذرماه 1397 خورشیدی، با باشندگی کادر آموزشی، هموندان انجمن اولیا و مربیان و شماری از خانواده‌ها برگزار شد.

نیایش و گات‌هاخوانی با آوای آریا توفان

نیایش و گات‌هاخوانی با آوای آریا توفان

سپاسداری از کادر آموزشی و اجرایی دبستان دست‌اندرکار در برگزاری آیین‌ها و جشن‌ها

سپاسداری از کادر آموزشی و اجرایی دبستان دست‌اندرکار در برگزاری آیین‌ها و جشن‌ها

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/9/29 21:31 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :915

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics