تاریخ پست:1397/9/22 12:0
به کوشش کارگروه ورزش بانوان ورهرام

گرامی‌داشت اشتاد ایزد در آدریان بزرگ تهران

خبرنگار

كارگروه ورزش بانوان ورهرام، اشتاد ايزد از ماه آبان، روز نيايش و ورزش و ديدار و دوستی با سالمندان زرتشتی به همراه برنامه تغذيه سالم را در نيايشگاه اشتادايزد آدريان بزرگ گرامی داشت.

برنامه‌ی گرامی‌داشت اشتاد ایزد با نيايش همگانی به سرپرستی پروين خسرويانی آغاز شد. درادامه تمرين‌های نرمشی كششی به سرپرستی مهری منوچهری انجام شد. سپس درباره‌ی آيين شب چله به همراه سروده‌هایی در وصف طولانی‌ترين شب سال و همچنين اشعاری از حافظ را بانو منوچهری ارايه کرد. ادامه‌ی برنامه با آموزش روش بافت كلاه وساخت عروسک‌هايی به شكل گربه وبابا نويل از سوی آدخت بهمردی پی گرفته شد. بهرام خسروی در مورد مشكل‌ها مردم و اجتماعی امروز در جامعه زرتشتی را سخن گفت.

در بخش برنامه‌ی تغذيه سالم شركت‌كنندگان با كوكو سبزی دستپخت مژده وصالي وكيک پنيردستپخت ايران‌دخت كريمدادی به همراه چای و ميوه و شيرينی پذيرايی و با دستور پخت كيک پنير آشنا شدند. دف‌نوازی مهين كابلی‌زاده، استقامت و اشيدری پایان‌بخش این روز شاد بود.

گرامی‌داشت اشتاد ایزد از سوی کارگروه ورزش بانوان ورهرام به سرپرستی مهری منوچهری، بامداد 20 آذرماه 1397 خورشیدی با باشندگی شماری از زرتشتیان برگزار شد.

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/9/22 12:0 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :952

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics