تاریخ پست:1397/9/10 20:20
آناهیتا طمورسی زاده
نشست معارفه نامزدهای انتخابات گردش 22 انجمن زرتشتیان کرمان آدینه 9 آذرماه 1397 خورشیدی با باشندگی شماری از زرتشتیان در تالار آتشکده کرمان، از ساعت 15:30 برگزار شد.
فرشید دولت‌زاده، فرنشین هیات نظارت بر انتخابات، سلطنت آبادی، سیاوش ایزدیار،هومن فروهری و فرشید بختیاری با رای مجمع نوبت دوم همگانی به عنوان هیات نظارت بر انتخابات گردش ۲۲ انجمن زرتشتیان کرمان برگزیده شده بودند که در نشست معارفه‌ی نامزدهای انتخاباتی فرشید بختیاری باشنده نبود. از میان نامزدهای انتخاباتی، داریوش تهمتنی، دادمهر رستمی، داریوش رستمی، مهران شهریاری، ماندانا طهمورسی‌زاده، رامین غیبی، جهانگیر فرزانه، منوچهر گشتاسبی، پشوتن مهران، فربد کاویانی و سیروس نیک‌بخش از برنامه‌ها و آرمان خود گفتند.
سیامک ایزدیار، فرهاد دولت‌زاده و مینا کیهانی سفر بودند. سیروس شهریاری در نشست حاضر نبود. جهانگیر فروهر سخنرانی نکردند.
از میان چهار نامزد انتخابات بازرس، مهرداد پیمان و فرشید صرفه‌نیا از برنامه‌ها سخن گفتند. فرانک فروهری و فرخ ایزدی حاضر نبودند.
انتخابات گردش 22 انجمن زرتشتیان کرمان، آدینه 16 آذرماه 1397 خورشیدی از ساعت 8 تا 18 در تالار آتشکده‌ی کرمان برگزار می‌شود. در این انتخابات از میان 16 نامزد هیات‌مدیره، 7 تن هموندان اصلی و دو تن هموندان جانشین همچنین از میان چهار نامزد بازرس، دو تن گزینش می‌شوند.
هموندان هیات نظارت بر انتخابات از سمت چپ: سلطنت آبادی، سیاوش ایزدیار، فرشید دولت‌زاده، هومن فروهری
هموندان هیات نظارت بر انتخابات از سمت چپ: سلطنت آبادی، سیاوش ایزدیار، فرشید دولت‌زاده، هومن فروهری
چهره از سمت راست: کیان‌پور کامیاب‌پور، فرنشین انجمن زرتشتیان کرمان-کورش غیبی، جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان کرمان
چهره از سمت راست: کیان‌پور کامیاب‌پور، فرنشین انجمن زرتشتیان کرمان-کورش غیبی، جانشین فرنشین انجمن زرتشتیان کرمان
 
موبد هومن فروهری، مجری نشست
 هومن فروهری، مجری نشست
داریوش تهمتنی
داریوش تهمتنی
دادمهر رستمی
دادمهر رستمی
 
داریوش رستمی
داریوش رستمی
مهران شهریاری
مهران شهریاری
ماندانا طهمورسی‌زاده
ماندانا طهمورسی‌زاده
رامین غیبی
رامین غیبی
 جهانگیر فرزانه
 جهانگیر فرزانه
فربد کاویانی
فربد کاویانی
 
منوچهر گشتاسبی
منوچهر گشتاسبی
 
پشوتن مهران
پشوتن مهران 
سیروس نیکبخش
سیروس نیکبخش 
مهرداد پیمان نامزد عنوان بازرس
مهرداد پیمان نامزد عنوان بازرس
فرشید صرفه‌نیا نامزد عنوان بازرسی
فرشید صرفه‌نیا نامزد عنوان بازرس
 
فرتور از آرش غیبی است.
0114

تاریخ پست:1397/9/10 20:20 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1058

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics