تاریخ پست:1397/9/5 7:7
در واپسین روز گردهمایی جوانان

برگزاری آیین گهنبار توجی در شیراز

شهرام پوردهی زین آباد

گهنبار توجی بامداد یکشنبه چهارم آذرماه 1397 خورشیدی در واپسین روز از پنجمین گردهمایی جوانان با اندیشه‌ی تندرستی تمامی ایرانیان به کوششش انجمن یانش‌وران مانتره در شیراز برگزار شد.
این آیین دینی در تالار روانشاد یزدانی در مجموعه دینی، فرهنگی، ورزشی زرتشتیان شیراز برگزار و با اوستاخوانی موبدیار رستم خسرویانی آغاز شد. پس از اوستاخوانی نیز موبدیار خسرویانی درباره‌ی گهنبارهای فصلی و توجی سخنانی بازگو کرد. پذیرایی با لُرک (آجیل آمیخته به چند خشکبار)، میوه، سیروگ (نان سنتی سرخ شده در روغن) و شلغم پایان بخش این آیین بود.
واژه‌ی گهنبار، جشن سالیانه یا فصلی است که در ستایش از شش مرحله‌ی آفرینش در شش هنگامه‌ی (چَهره) سال برگزار می‌شود. گهنباری را که خارج از این شش چهره خوانده شود، گهنبار توجی گو‌یند. گهنبار توجی به شوند‌های (:دلیل)های گوناگون مانند خواستن تندرستی، پایان جنگ و خونریزی، خواستن صلح و دوستی، پایان بخشیدن به خشکسالی برگزار می‌شود.
در هنگام برگزاری گهنبار توجی، شهر شیراز شاهد بارش باران و برکت ایزد یکتا بود و شادی و شور ویژه‌ای به این آیین بخشیده بود.

برگزاری گاهان بار هم زمان  با بارش باران

چیدن سفره گهنبار

چیدن سینی لرک

سفره گهنبار

پخت سیروگ (نوعی نان روغنی سنتی) توسط جوانان

موبدیار رستم خسرویانی

فرتور از مهتاب گشتاسبی است.

1986


تاریخ پست:1397/9/5 7:7 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :1435

دیدگاه هموندان

نام : مهربد زمان : ۶ آذر ۱۳۹۷ _ ۰۶:۲۲:۲۲

هیچ انجمنی را تا این حد نزدیک و همراه با جوانان ندیده بودم . میزبانی انجمن زرتشتیان شیراز همه جوره کامل بود.

نام : پرتوی زمان : ۶ آذر ۱۳۹۷ _ ۱۸:۵۱:۱۷

با سپاس از گزارش و عکس های زیبایتان . امید اینکه همه ایرانیان در سراسر جهان از دعاهایتان در گهنبار توجی بهره مند شوند.

نام : شيدا زمان : ۸ آذر ۱۳۹۷ _ ۰۰:۱۹:۵۲

سکوتی که در هنگام این گهنبار در تالار شیراز برقرار بود. عالی بود عالی. مدت ها بود چنین فضای روحانی را در جمع جوانان تجربه نکرده بودم. گاهی دیدگاه های خبرهای شیراز را که میخواندم. درک نمیکردم چرا از شیراز و برنامه هاش اینقدر تعریف میشه. حالا لمسش کردم .

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics