تاریخ پست:1397/9/3 22:52
مهشید آتشبند

 خجسته جشن آذرگان و آیین گهنبار تندرستی خانواده مهندس آتشبند، ساعت 16:30 دقیقه شنبه سوم آذرماه 1397 خورشیدی در «درمهر» گوهر و مهربان اصفهان برگزار شد.

واژه‌ی گهنبار جشن سالیانه یا فصلی است که در ستایش از شش مرحله‌ی آفرینش در شش هنگامه‌ی (چَهره) سال برگزار می‌شود. گهنباری را که خارج از این شش چهره خوانده شود، گهنبار توجی گو‌یند.

اوستاخوانی موبد بهزاد نیکدین

اوستاخوانی موبد بهزاد نیکدین

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/9/3 22:52 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :903

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics