تاریخ پست:1397/8/27 16:36
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

گردهمایی شاد در راستای  تقویت روحیه برای  کودکان مبتلا به سرطان در پارک کودک فروهر  یزد برگزارشد.

این جشن با مشارکت پارک کودک فروهر یزد و موسسه محک یزد همچنین انجمن علمی پژوهشی و رفاه اجتماعی دانشگاه یزد، انجمن علمی دانشجویی مددکاری اجتماعی برگزار شد. برگزارکنندگان کوشش کردند تا با اجرای برنامه‌های شاد یک روز به یادماندنی را برای کودکان مبتلا به سرطان فراهم کنند. در این جشن برنامه‌های سرودخوانی، خوانندگی و آواز، دکلمه، تقلید صدا و پخش فیلم اجرا شد. 32 کودک در گردهمایی آدینه 25 آبان‌ماه 1397 خورشیدی باشنده بودند و در پایان به آنها یادبود پیش‌کش شد. کسانی که خواستار مشارکت در نیکوکاری هستند می‌توانند به آدرس @pryazd در شبکه مجازی، پیام بگذارند.

پارک کودک فروهر جشنی با مشارکت انجمن علمی، پژوهشی و رفاه اجتماعی و انجمن علمی دانشجویی مددکاری دانشگاه یزد و موسسه محک یزد برگزار کرد

پارک کودک فروهر جشنی با مشارکت انجمن علمی، پژوهشی و رفاه اجتماعی و انجمن علمی دانشجویی مددکاری دانشگاه یزد و موسسه محک یزد برگزار کرد

کودکان در کنار خانواده‌ها روز به یادماندنی را گذراندند

کودکان در کنار خانواده‌ها روز به یادماندنی را گذراندند

پیش‌کش یادبود به کودکان

پیش‌کش یادبود به کودکان

بازی و شادی در پارک کودک فروهر یزد

بازی و شادی در پارک کودک فروهر یزد

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/8/27 16:36 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :833

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics