تاریخ پست:1397/8/25 22:32
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

 آیین گهنبار توجی، به پاس تندرستی در شاه‌ورهرام‌ ایزد تهران برگزار شد.

شماری از زرتشتیان در راستای همازوری در آیین نیایش و بهره‌مند شدن از سفره‌ی مینوی گهنبار گردهم آمدند. اوستاخوانی گهنبار توجی با آوای موبد پدرام سروش‌پور و موبد کورش بلندی از ساعت 9 و 30 دقیقه‌، آغاز شد. پس از نیایش، موبد پدرام سروش‌پور از فلسفه گهنبار و پاسداشت این آیین برای همازوری در هازمان زرتشتیان سخن گفت.

گهنبار توجی به کوشش گروهی از بهدینان و همیاری خانواده‌ی بهزادی، آدینه 25 آبان‌ماه 1397 خورشیدی، برگزاری شد.

واژه‌ی گهنبار جشن سالیانه یا فصلی است که در ستایش از شش مرحله‌ی آفرینش در شش هنگامه‌ی (چَهره) سال برگزار می‌شود. گهنباری را که خارج از این شش چهره خوانده شود، گهنبار توجی گو‌یند.

 

موبد سروشپور از فلسفه گهنبار و پاسداشت این آیین برای همازوری در هازمان زرتشتیان سخن گفت

موبد سروشپور از فلسفه گهنبار و پاسداشت این آیین برای همازوری در هازمان زرتشتیان سخن گفت 

موبدان: کورش بلندی و پدرام سروشپور

موبدان: کورش بلندی و پدرام سروش‌پور

موبد پدرام سروشپور از وجود نان در سفره گهنبار بعنوان یکی از نشانه های همازوری در داد و دهش در زندگانی یاد کرد

موبد پدرام سروش‌پور از بودن نان در سفره گهنبار به مانند یکی از نشانه های همازوری در داد و دهش در زندگانی یاد کرد

گهنبار توجی با دهش همکیشان وبا همیاری خانواده بهزادی برگزار می‌شود

گهنبار توجی با دهش همکیشان وبا همیاری خانواده بهزادی برگزار می‌شود

فرتور از همایون مهرزاد است.

1393


تاریخ پست:1397/8/25 22:32 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :2007

دیدگاه هموندان

نام : یک ایرانی زمان : ۱ آذر ۱۳۹۷ _ ۲۳:۲۶:۱۷

نیایش تان خجسته باد

نام : Homa زمان : ۶ آذر ۱۳۹۷ _ ۰۴:۱۶:۰۹

I love you for ever. Best,

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics