تاریخ پست:1397/8/24 0:30
به کوشش دانش‌آموزان دینی برگزار می‌شود

نمایشگاه «ایده‌ بازار» در خانه دولت کرج

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

برگزاری بازار ایده در خانه دولت زرتشتیان کرجنمایشگاه «ایده بازار» به کوشش دانش‌آموزان کلاس‌های دینی کرج برگزار می‌شود.

پیرو آگاهی‌رسانی انجمن زرتشتیان کرج، آدینه ۲۵ آبان‌ماه 1397 خورشیدی، نمایشگاه «ایده بازار» در خانه دولت کرج برپا می‌شود. از همکیشان دعوت شده است برای بازدید از ساعت 9 تا 10 و 30 دقیقه بامداد به محل برگزاری نمایشگاه «ایده بازار» بروند.


تاریخ پست:1397/8/24 0:30 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :568

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics