تاریخ پست:1397/8/23 16:36
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

جایگاه نخست پیکارهای قهرمانی شطرنج تیمی در منطقه‌ی 6 آموزش و پرورش تهران از آنِ دختران دبستان گیو شد.

نایریکا فرامرزی، یکتا مهربانی و رونیکا دانش در رشته تیمی شطرنج پیکارهای قهرمانی آموزشگاه‌های منطقه 6 تهران جایگاه نخست را به دست آوردند. همچنین یکتا مهربانی در رشته انفرادی در جایگاه سوم ایستاد.

 

فرتور از تارنمای دبستان گیو است.

1986

 


تاریخ پست:1397/8/23 16:36 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :862

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics