تاریخ پست:1397/8/22 11:1
گروه ورزش همگانی ورهرام به آگاهی رساند

گرامی‌داشت اشتاد ایزد؛ روز نیایش و دیدار با سالمندان

خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

كارگروه ورزش بانوان ورهرام،اشتاد ايزد از ماه آبان، روز نيايش و ورزش و ديدار و دوستی با سالمندان زرتشتی به همراه برنامه تغذيه سالم را در نيايشگاه اشتادايزد آدريان بزرگ گرامی داشت.

نيايش همگانی به سرپرستی روح انگيز جهانگيری (كشاورزی) و آموزش و انجام حركات ورزشی به سرپرستی مهری منوچهری آغازگر  برنامه‌های این روز بود. در بخشی دیگر، مهرانگيز ذهبی  به بيان زندگی‌نامه حكيم ابولقاسم فردوسی و شرح چگونگی رفتن حکیم  به دربار سلطان محمود غزنوی و نوشتن شاهنامه و رفتن به بغداد و بازگشت وی به شهر طوس پرداخت. همچنين پیرامون درگذشت و خاكسپاری اين حكيم نامی ايران زمين سخن گفت.

در ادامه مهری منوچهری نکته‌هایی درباره‌ی اهميت دگرگونی در درون خود که نیاز زندگی اجتماعی امروز است،  گفت. و به سواد آموزی و آموزش كار با رايانه اشاره کرد. برنامه با اجرای دف نوازی و پذيرايی به پايان رسيد.

گرامی‌داشت اشتاد ایزد از سوی کارگروه ورزش بانوان ورهرام به سرپرستی مهری منوچهری، بامداد 20 آبانماه 1397 خورشیدی با باشندگی شماری از زرتشتیان برگزار شد.

فرتور رسیده است.

1986


تاریخ پست:1397/8/22 11:1 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :814

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استهموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics