تاریخ پست:1397/8/17 12:21
خبرنگار امرداد: گوهر برومندی

برگزاری گهنبار به خجستگی جشن آذرگان در رستم باغآیین گهنبار به خجستگی آذرگان در آدریان مجتمع رستم‌باغ تهران‌پارس برگزار می‌شود.

گهنبارخوانی به فرخندگی و شادی جشن آذرگان، آذر ایزد از ماه آذر در گاهشمار زرتشتی، برابر با شنبه سوم آذرماه 1397 خورشیدی از ساعت 11 بامداد در آدریان مجتمع رستم باغ برگزار می‌شود.

در گاه‌شمار زرتشتی هر سال به ۱۲ ماه ۳۰ روزه بخش می‌شود که هر روز و ماه نامی ویژه دارند. با یکی شدن نام روز و ماه، زرتشتیان آن روز را جشن می‌گیرند و «آذرگان» یکی از این جشن‌هاست. این آیین یكی از جشن‌های ماهیانه‌ی زرتشتیان است كه در آن موبد اوستای «آتش نیایش» را كه بخشی از «خرده‌اوستا» است، برای گرامی‌داشت ایزد آذر می‌خواند.


تاریخ پست:1397/8/17 12:21 اشتراک گذار ی در تلگرام
شمار بازدید :765

دیدگاه هموندان

ثبت دیدگاه

نام

رايانامه

ديدگاه

دیدگاه خصوصی استمطالب مرتبط

هموندی در خبرنامه

آدرس رایانامه (:ایمیل) خود را وارد کنید تا خبرنامه ی امرداد روزانه نوشتارهایمان را برای شما بفرستد

Real Time Analytics